Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - Wspólnie o Funduszach Europejskich

Rusza kolejna edycja konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich" - więcej

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 -   pobierz plik ,   pobierz załączniki Wprowadzone zmiany do...

Harmonogram naboru wniosków na 2019 r.

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany Harmonogram naboru wniosków na 2019r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER nie...

PO WER 2014-2020. Nowa wersja programu.

Informujemy, że został zaktualizowany Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - przejdź do dokumentu . Nowa wersja Programu obowiązuje od 18 grudnia 2018 roku. ...

Podpisane umowy. Nabór nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18

Opublikowaliśmy, w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów ,  listę zawartych umów w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18 - pobierz plik ...

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Opublikowaliśmy, w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami , Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów...

Omnibus regulation - dane uczestników projektów PO WER

IP PO WER przypomina, że 2 sierpnia 2018 r. weszło w życie tzw. Omnibus regulation , czyli pakiet zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym...

Harmonogram naboru wniosków na 2019 r.

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany Harmonogram naboru wniosków na 2019r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER nie przewiduje...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 -   pobierz plik ,   pobierz załączniki ...

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/18

Informujemy, że została opublikowana  Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/18 (według stanu na dzień 20.11.2018 r.) - pobierz plik ...

Aktualizacja poziomów efektywności zatrudnieniowej w kryterium dostępu nr 4 w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów został opublikowany Komunikat nr 1/2018 w sprawie aktualizacji poziomów efektywności zatrudnieniowej w kryterium dostępu nr 4 w ramach ogłoszonego naboru nr...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER...

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO WER na temat wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób poniżej 30 lat

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków opublikowano wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO WER na temat wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER nie przewiduje się...

Nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działania 1.1 Wsparcie osób...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z planowanym ogłoszeniem naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18

W związku z planowanym naborem  w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 -   pobierz plik ,   pobierz załaczniki ...

Nowa strona DWUP poświęcona wdrażaniu PO WER 2014-2020

Witamy na nowej strone DWUP poświęconej wdrażaniu PO WER 2014-2020 w województwie dolnoślaskim w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe oraz...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik Ww....

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach PO WER

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   (cześć PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA IZ oraz IP) został opublikowany: Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady...

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2019

Informujemy, ze w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowany przez Dolnośląski...

Wyświetlanie 1 - 25 z 149 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25