Klauzule informacyjne RODO dla ekspertów i kandydatów na ekspertów oraz osób, które złożyły dokumenty w ramach naboru kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020 i nie zostały wpisane do wykazów kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.