Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO WER na temat wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób poniżej 30 lat