Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z planowanym ogłoszeniem naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18